Psykologer

Her finder du en beskrivelse af alle Wattar Gruppens kognitive psykologer, deres ekspertise områder og faglige profil.

 

Wattar Gruppen er højt specialiserede i kognitiv teori og metode. Hos os vil du møde et team af erfarne og kompetente psykologer med en solid og stærk faglighed, der står klar til at hjælpe dig med din problematik.

 

Hos Wattar Gruppen ønsker vi at udføre vores faglige arbejde med høj kvalitet og tillægger det stor vigtighed at holde vores kompetencer ved lige og videreudvikle vores metoder. Derfor kan du altid regne med at blive mødt med en høj professionalisme, imødekommenhed og et fagligt fundament, der kan støtte dig i den problematik, du står med.

Ulla Wattar

Direktør. Aut. psykolog Specialist og supervisor i psykoterapi MSc (oxon), Oxford University Ekstern lektor, Københavns Universitet.

Uddannelse

Cand. Psych. 1981. MSc (oxon) Advanced Cognitive Therapy Studies, Oxford University, England, 2007. Specialist og supervisor i Psykoterapi, Dansk Psykologforening. Supervisor i Dansk Psykiatrisk Selskab. Bestyrelsesmedlem i SAKT (Selskabet for Adfærdskognitiv terapi) 1998 – nu; Formand for SAKT 2007-2008

 

Erhvervserfaring

Direktør for Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Uddannelseschef for Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenters kognitive coachinguddannelse, 1-årige grunduddannelse og 3-årige overbygningsuddannelse til kognitiv psykoterapeut. Ekstern Lektor ved København Universitet i Klinisk Psykologi, Kognitiv terapi.

 

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Tager imod klienter med lægehenvisning.

Psykoterapi, undervisning, supervision, sparring, coaching og forskning. Kognitivt arbejde i grupper, coaching af personer med stress- og livsstilsproblemer. 

Karen Karkov Østergaard

Aut. psykolog

 

Jeg møder mennesker i et ligeværdigt samarbejde med respekt, ærlighed, varme og engagement. Jeg er ægte optaget af at hjælpe med at udforske, forstå og forandre i en tryg og tillidsfuld relation.

Min tilgang er et anerkendende, nysgerrigt blik på menneskers styrker og ressourcer og min ambition er at give støtte til at bringe disse endnu mere i spil i menneskers liv.

Derudover at hjælpe mennesker til endnu bedre at møde, forstå og forandre ud fra et sundt, balanceret udgangspunkt i egne følelser og kropslige reaktioner.

Således skabes et solidt, forankret anker og udgangspunkt i eget liv, med krop og følelser som vigtige guidelines, og ikke som integrerede sider, der spænder ben og spærrer for udsyn og handling.

Jeg har været ansat som psykolog hos Wattar Gruppen siden 2007. Både som klinisk psykolog med kognitiv adfærdsterapi, og i beskæftigelsesindsatsen med at udrede, motivere og støtte borgere i at nærme sig arbejdsmarkedet.

 

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Da jeg har lang erfaring som psykolog, arbejder jeg med en bred vifte af problematikker. Dog har jeg særligt speciale inden for depression, angst (herunder OCD), søvnløshed og belastningsreaktioner.

Derudover interesserer det mig meget at arbejde med behandling af børn og unge samt familieterapi. Dertil kommer mere specifikke områder såsom fødselsdepression, graviditet og fødsel, forældreskab, parforhold (herunder fysisk og psykisk vold), eksistentielle emner og religion/tro. Når jeg arbejder med samtale terapi integrerer jeg i vidt omfang Compassion Focused Therapy (CFT).

 

Supervision

 Jeg er praktikvejleder for psykologistuderende, intern supervisor for yngre psykologer på vej mod autorisation, samt supervisor på Wattar Gruppens 4-årige psykoterapeutuddannelse.

 

Selvrefleksion

 Jeg arbejde med selvudvikling og egenomsorg på Wattar Gruppen psykoterapeutuddannelse, år 3 og 4.

 

Uddannelse

Autoriseret psykolog. Cand.psych. fra Københavns Universitet, 2005.

 
2-årig specialist uddannelse i kognitiv terapi.
 

Jeg er meget nysgerrig og søger blandt andet ny viden igennem videreuddannelse ved interne kurser, og internationale konferencer.

Jeg har deltaget i Compassion Focused Therapy (CFT) konference i Manchester i 2015.

Senest har jeg deltaget ved følgende EABCT konferencer:

2016 – Stockholm, Sverige

2014 – Haag, Holland

2013 – Marrakech, Marokko

2011 – Reykjavik, Island

2010 – Boston, USA

 

Prisoversigt

Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session

Mette Albertsen

Aut. psykolog Specialist og supervisor i psykoterapi

 

Jeg møder mennesker i et ligeværdigt samarbejde med respekt, varme og engagement og med en forståelse af, at det er min opgave at bidrage til at det enkelte menneske finder sin egen vej i sit personlige og faglige liv.

Erhvervserfaring

Ansat ved Wattar Gruppen siden 1995.                                   

Psykolog ved Bispebjerg Hospital, Center for forebyggelse af selvmord 1993- 1997

Psykolog for Erhvervscenter Espelunden 2007- 2012

 

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Da jeg har mangeårig erfaring som psykolog og er specialist i psykoterapi og supervision arbejder jeg med en bred vifte af opgaver og projekter med et primært fokus på undervisning og uddannelse. Jeg holder utroligt meget af at undervise og i det hele taget at formidle.

Jeg ønsker at tilbyde undervisning af meget høj kvalitet, hvor indhold formidles præcist og engageret og hvor relationen mellem underviser og deltagere besidder de kvaliteter, der gør det trygt for kursister at deltage aktivt og træne samtalefærdigheder. Det har over årene været en stor glæde at uddanne dygtige kognitive terapeuter.

 

Undervisning:

Undervisning på Wattar Gruppens 1 årige og 4 årige terapeutuddannelse og 2 årige specialistuddannelse for læger og psykologer.                                                                   

Undervisning på Wattar Gruppens 6 ugers kognitive uddannelser af hhv. mentorer og beskæftigelseskonsulenter.

Undervisning på Wattar Gruppens 7 dages stress og trivselsvejlederuddannelse.

Undervisning på kurser i selvomsorg og i compassionfokuseret metode.

Som underviser har jeg specialviden om: Compassionfokuseret metode, kognitiv metode anvendt til arbejdsevneafklaring, samt sundhedspsykologiske problemstillinger  

Primært ansvarlig for udvikling af undervisningsmateriale til Wattar Gruppens kurser.

 

Supervision:

Supervisor på Wattar Gruppens 4 årige terapeutuddannelse samt 2 årige specialistuddannelse for læger og psykologer.

Supervision af psykologer mht. autorisation og specialistgodkendelse.

Supervision af socialt- og sundhedsfagligt personale og personale, der arbejder inden for beskæftigelsesområdet. 

Tilbyder supervision ud fra kognitiv metode og compassion fokuseret metode

 

Selvudvikling: 

Jeg underviser i faget: Selvrefleksion på Wattar Gruppens psykoterapiuddannelser, som har fokus på den studerendes faglige udvikling.

Egenterapi for psykologer mht. specialistgodkendelse.

 

Psykoterapi

Når jeg arbejder med samtaleterapi integrerer jeg i vidt omfang CFT og positiv psykologi.

Særligt interesseområde er sundhedspsykologiske problemstillinger (sygdomsangst samt følelsesmæssige problematikker i forbindelse med kronisk fysisk sygdom)                                                                                                     

Uddannelse

Cand. Psych. (1989). Autoriseret psykolog 

Voksenunderviseruddannelsen år 1, Roskilde Universitet (1993).

Specialist i psykoterapi (2003).                                     

Supervisor i psykoterapi (2007).

Løbende vedligeholdelse af efteruddannelse med kurser, deltagelse i konferencer m.m. 

Compassion Focused Therapy (CFT) konference i Manchester i 2015                                                  

EABCT konferencer:
2016 – Stockholm, Sverige

2014 – Haag, Holland

2011 – Reykjavik, Island

2005 –  Gøteborg, Sverige

 

Prisoversigt

Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session

Kai Evan Pedersen

Seniorkonsulent. Aut. psykolog, klinisk psykolog. Specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi med supervisorkompetence i begge specialer.

Uddannelse

Cand. Psych. Klinisk psykolog. Aut. specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi med supervisorkompetence i begge specialer. Toårig lederuddannelse i organisations- og personaleledelse.

 

 

Erhvervserfaring

Individuelle-, par-, og familiesamtaler. Eksistentielle kriser, livskriser. Samarbejdsproblemer på arbejdspladsen. Problemafklarende samtaler. Aggressionsforvaltning. Ledelsesproblematikker. Supervision af psykologer i videreuddannelse til  autorisation samt specialister inden for psykoterapi og sundhedspsykologi.

 

 

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: individuel behandling af stress, angst, depression, manglende selvværd. Alvorlig sygdom, dødsfald, sorg og krisebehandling. Specialviden inden for psykosocial kræftbehandling.

 

 

Prisoversigt

Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session

Meri Jensen

Aut. psykolog

 

Jeg møder mine klienter med nysgerrighed, respekt, ligeværdighed og bruger min faglighed til at støtte dem i deres udvikling. Jeg forsøger også at inspirere en mere medfølende og støttende tilgang til sig selv, ved at møde mine klienter med en oprigtig medfølelse og venlighed.

Arbejdsområde hos Wattar Gruppen:

Jeg arbejder med individuel behandling med Kognitiv Adfærdsterapi, hvor jeg integrerer elementer af Medfølelsesfokuseret terapi. Jeg interesser mig særligt for og har erfaring i samtaleforløb med fokus på angst, depression, stress, selvværdsproblematikker, søvnproblematikker, livskriser, sorg mm.

 

Inden for beskæftigelsesområdet, tilbyder jeg individuel specialiseret mentorstøtte, arbejdsevneafklaringsforløb, psykoedukerende forløb, samt gruppeforløb til borgere, som af diverse årsager har brug for støtte til at mestre sine udfordringer og komme tættere på sine mål, herunder uddannelse og arbejde. Der tager jeg udgangspunkt i emner såsom egenomsorg, trivsel, forandring, selvværd og selvtillid, kommunikation mm.

Jeg underviser på Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen, Mentoruddannelsen og på Bliv beskæftigelseskonsulentuddannelsen, som er opkvalificerende uddannelser hovedsageligt for ledige.

 

Jeg underviser også og superviserer på År 1 af Wattar Gruppens 4-årige psykoterapeutuddannelse.

Supervision af psykologer med henblik på autorisation.

Praktikvejleder for psykologistuderende fra Københavns Universitet.

 

Uddannelse

Autoriseret psykolog. Cand.psych. fra Københavns Universitet, 2015.

Dertil har jeg taget den 2-årige Specialistuddannelse i Kognitiv Terapi, 2018, Wattar Gruppen. Uddannelsen består af omfattende supervision og præsentation af viden, inden for såvel klassisk CBT som nogle af de nyere retninger under den kognitive paraply, fra førende forskere og specialister.

Jeg deltager også løbende i interne og internationale workshops og kongresser.

I 2016, deltog jeg sammen med Wattar Gruppen i EABCT konferencen i Stockholm, Sverige. Denne konference handlede om Kognitiv Terapis rødder, og nye grene.

 

Prisoversigt

Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session

Antonia Sumbundu

Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi

Jeg ønsker at bygge bro mellem den kognitive terapi og den terapeutiske anvendelse af meditation. 

Udover at arbejde for Wattar Gruppen, arbejder jeg også for Oxford Mindfulness Centre som ekstern underviser, træner og supervisor. Denne tilknytning bringer mig vidt omkring i verden, f.eks. har jeg været i Hongkong, Ungarn og Italien. Jeg forsøger at færdes de steder, hvor mindfulness er på dagsordenen. Gennem min uddannelse og fortsatte tilknytning til Oxford har jeg kontakt til verdens ledende mindfulnessforskere og -klinikere.


Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Hos Wattar Gruppen arbejder jeg som klinisk psykolog, faglig konsulent og derudover som uddannelsesleder på den 4-årige psykoterapeutuddannelse og uddannelsesleder på den 2-årige specialistuddannelse, hvor jeg også underviser og fungerer som supervisor og metodespecifik supervisor.


Uddannelse

Jeg er klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision, og har en MSt i MBCT fra Oxford Universitet (oxon).  Jeg mener, det er vigtigt at dygtiggøre sig indenfor sit felt, og forsøger derfor at uddanne mig løbende.

Mariann Pettersen psykolog hos Wattar Gruppen

Mariann Lagesen Pettersen 

Cand.psych.Aut.

 

Jeg finder det interessant at arbejde med værdier, motivation til forandring, og generelt se på hele menneskets livsstil og livsførelse. Dertil kommer sundhed, krop, motion, stress, angst og selvværd.

Jeg har klare værdier som virker som pejlemærker for mit liv og faglige arbejde. Mine klienter og borgere ved hvor de har mig.

Skal jeg nævne mine værdier handler de om betydningen af gode relationer, selvudvikling og tryghed. Især betydningen af at finde trivsel i fysisk og mental balance tager jeg alvorligt.

 

I mit arbejde karakteriseres jeg med rummelighed og oprigtig interesse, på en måde så klienter og borgere får plads til at finde frem til hvad der er værdifuldt for dem – og får mulighed for at efterstræbe det

Jeg har tillid til, at vi som mennesker udvikler og forandrer os og det er meningsfuldt for mig at videregive faglig viden der motiverer til forandring og fremmer udvikling.

 

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Jeg er klinisk psykolog og specialiseret mentor hos Wattar Gruppen, og har været ansat siden 2016. Jeg har tidligere arbejdet med misbrug og afhængighed, og i den forbindelse Minnesota modellen.

 

Udover at arbejde som specialiseret mentor og psykolog, underviser og supervisere jeg også.

Jeg underviser på Wattar Gruppens beskæftigelsesrettede Mestringsforløb, der er skabt til sygemeldte borgere, som har angst, stress, depression eller fysiske lidelser.

Derudover underviser jeg på Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen, som er en opkvalificerende uddannelse, særligt til ledige.

 

Supervision

 Jeg superviserer på År 1 af Wattar Gruppens 4-årige Psykoterapeutuddannelse.

 

Uddannelse

Autoriseret psykolog. Cand.psych. fra Københavns Universitet, 2013. 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi fra Wattar Gruppen.

For at føle mig opdateret på nye retninger indenfor feltet, er det vigtigt for mig at deltage i videreuddannelse, igennem interne og eksterne foredrag og kurser. Jeg har blandt andet sammen med resten af Wattar Gruppen deltaget ved EABCT konferencen i 2016, som foregik i Stockholm, Sverige.

 

Prisoversigt

Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session

Rikke Munkholm Jensen,

Cand.psych. og socialpædagog

 

Jeg brænder for at støtte mennesker i deres udvikling og hjælpe dem med at overvinde de psykiske udfordringer, som står i vejen for at de kan leve et liv, som er i harmoni med deres værdier og ønsker.

Jeg er glad for og stolt over at have påbegyndt mit arbejdsliv som psykolog med den uddannelse, jeg altid har ønsket og brændt for. I min ansættelse hos Wattar Gruppen får jeg rig mulighed for at få videreudviklet min faglighed og lære af andre under supervision.

 

Som tidligere elitesvømmer har jeg erfaring med at sætte mål, være udholdende og har fået forståelse for at arbejde med mennesker i forskellige situationer.

I mit arbejde møder jeg mennesker i øjenhøjde med oprigtig interesse.

 

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Hos Wattar Gruppen arbejder jeg som psykolog og specialiseret mentor.

Mit faglige fundament er kognitiv teori og metode. Derudover inddrager jeg elementer fra CFT og ACT.

 

Når jeg arbejder som specialiseret mentor i den beskæftigelsesrettede indsats, hjælper og støtter jeg borgere i deres udvikling hen imod uddannelse, arbejde og/eller praktik. I samarbejde med borgeren arbejder vi med deres motivation og har fokus på at give den enkelte borger redskaber til at overvinde sine udfordringer. 

Jeg møder mennesker med mange forskellige problemstillinger og har særligt kendskab til at coache mennesker der har mødt midlertidig blokering i deres sports- og arbejdsliv og som ønsker at forbedre deres præstation. Jeg har også erfaring med at arbejde med mennesker med multikulturel baggrund. 

 

Uddannelse og tidligere erfaring

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2019 og socialpædagog i 2014.

Jeg har været tilknyttet Wattar Gruppen som mentor siden 2017.

 

Tidligere har jeg arbejdet med modtagelse af asylansøgere hos AWAS Agency for the Welfare of Asylum Seekers og har desuden beskæftiget mig med rådgivning af børn og unge i forskellige organisationer.

Som socialpædagog har jeg arbejdet ved et observations- og behandlingshjem, hvor jeg primært havde fokus på relationsarbejde og den personlighedsstøttende indsats.

 

Prisoversigt

Psykolog: 985 kr. pr. session

Anders Bang Jeppesen,

Psykolog

Christina Høj,

Psykolog

Maria Bang Jensen

Maria Bang Jensen,

Psykolog

Prisoversigt

  • Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session
  •  
  • Psykolog, tæt på autorisation: 985 kr. pr. session
  •  

Du kan finde mere information om vores individuelle psykologsamtaler og muligheder for samtaler med henvisning fra egen læge her

Tilskudsmuligheder

Husk, at der findes forskellige tilskudsordninger, der kan give dig tilskud til psykologhjælp. Det kan fx ske gennem dit forsikringsselskab, sygeforsikring Danmark eller ved lægehenvisning.

 

Sygeforsikring Danmark: 300 kr. i tilskud, kun ved autoriseret psykolog

 

Forsikringskonsulation: Iht. Forsikringspolice

 

Du kan læse mere om tilskudsmulighederne for psykologsamtaler her

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609