Psykologer

Ulla Wattar Ulla Wattar Direktør. Aut. psykolog Specialist og supervisor i psykoterapi MSc (oxon), Oxford University Ekstern lektor, Københavns Universitet. Profil

Uddannelse

Cand. Psych. 1981. MSc (oxon) Advanced Cognitive Therapy Studies, Oxford University, England, 2007. Specialist og supervisor i Psykoterapi, Dansk Psykologforening. Supervisor i Dansk Psykiatrisk Selskab. Bestyrelsesmedlem i SAKT (Selskabet for Adfærdskognitiv terapi) 1998 – nu; Formand for SAKT 2007-2008

Erhvervserfaring

Direktør for Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Uddannelseschef for Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenters kognitive coachinguddannelse, 1-årige grunduddannelse og 3-årige overbygningsuddannelse til kognitiv psykoterapeut. Ekstern Lektor ved København Universitet i Klinisk Psykologi, Kognitiv terapi.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi, undervisning, supervision, sparring, coaching og forskning. Kognitivt arbejde i grupper, coaching af personer med stress- og livsstilsproblemer. Arbejder med personer med usædvanlige og komplekse problematikker.

Karen Karkov Østergaard Karen Karkov Østergaard Aut. psykolog Profil

Uddannelse

Cand. psych. 2005. Autoriseret. SAKT’s (Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi) 2-årige grunduddannelse i kognitiv terapi.

Erhvervserfaring

Forskning: Medvirket i metodeudviklingsprojektet, ”Genfind Dine Styrker” – et samarbejde mellem Kognitivt Psykologcenter og Københavns Kommune under puljen ”Fra Udsat Til Ansat” (2009-2010).

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Supervision: Praktikvejleder for psykologistuderende, intern supervision for yngre psykologer på vej mod autorisation samt supervisor på Kognitivt Psykologcenters 1-årige grunduddannelse i kognitiv terapi. Psykoterapi: Individuel- og gruppebehandling af mennesker med lavt selvværd, OCD, depression, socialfobi, sygdomsangst, komplekse og øvrige angsttilstande. Angst- og OCD-behandling samt Compassion Focused Therapy (Paul Gilbert). Problematikker vedrørende graviditet, fødsel, forælderskab og religion/tro.

Kristian Østergaard Melby Kristian Østergaard Melby Aut. psykolog, Ekstern lektor, Københavns Universitet Profil

Uddannelse

Cand.psych. 2010, Københavns Universitet. Autoriseret 2013. SAKTs (Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi) 2-årige grunduddannelse i kognitiv terapi 2013.

Erhvervserfaring

Ekstern lektor i Social Psykologi  ved Institut for Psykologi, København. Instruktor i socialpsykologi ved Institut for Psykologi, København med undervisning af 4. semesters psykologistuderende samt internationale studerende i teoretisk socialpsykologi. Socialpædagog i socialpsykiatrisk værested Mamma Mia i København med kontakt og psykosocial støtte til brugere med sindslidelser eller sociale problemstillinger. Undervisningsassistent i metodisk socialpsykologi ved Institut for Psykologi, København med vægt på design, interviews og udførelse af kvalitative projekter.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: afklarende introduktionsforløb for individuelle samtaler med borgere fra Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats, primært borgere med angst, depression og lavt selvværd. Gruppeforløb og individuelle terapeutiske samtaler for personer med overvægt, vægtreducerende operationer samt spiseforstyrrelserne anoreksi og bulimi. Undervisning: underviser i kognitiv terapi og metode samt socialpsykologi. Har også medvirket i flere eksterne temaoplæg om psykologisk intervention for bariatriske klienter (dvs. særdeles overvægtige), for personer, der har gennemgået en vægtreducerende operation og spiseforstyrrelser såsom anoreksi og bulimi. Superviserer botilbud og socialpsykiatriske væresteder.

Birthe Engelbrecht Aut. psykolog Specialist i psykoterapi og børnepsykologi Profil

Uddannelse

Cand. Psych. (1977). Autoriseret. Specialist i psykoterapi og i børnepsykologi.

Erhvervserfaring

Daginstitutionspsykolog i 10 år. Ansat i pædagogisk psykolog rådgivning i 6 år. Har siden 1999 været tilknyttet Wattar Gruppen . Sideløbende har Birthe i kommunalt regi arbejdet med familierådgivning i 15 år.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: Panikangst, sygdomsangst, social angst, depression, PTSD og selvværdsproblemer samt parproblemer. Coaching: Forældrerådgivning og coaching. Personalecoaching på institutioner. Undervisning og egenterapi på Wattar Gruppens Kognitivt psykologcenters 1-årige grunduddannelse i kognitiv terapi og på den 3-årige overbygningsuddannelse til kognitiv psykoterapeut. Supervision og egenterapi af psykologer og andre faggrupper. Birthe arbejder også med terapisamtaler med børn og unge samt forældrerådgivning

 Laila Wattar Cand. Psych. Profil

Uddannelse

Cand.psych. 2009, Københavns Universitet. SAKTs (Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi) 2-årige grunduddannelse i kognitiv terapi 2013.

Erhvervserfaring

    Forskningsassistent ved Harvard University, Boston, USA inden for det socialpsykologiske område, samt på Brown University, Providence, USA indenfor det socialpolitiske felt. Deltagende aktionsforskningsprojekt med unge i Paamiut, GrønlanKonsulent for FN i New York, i afdelingen for social integration samt FNs ungeprogramFrivillig terapeut hos Brunhilde. KvinderådgivningStudentermedhjælper i HR-afdelingen hos KMD. Praktikant i Arbejdsformidlingens integrationsteam.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Udredning, afklaring, visitationssamtaler og samtaleforløb med borgere henvist fra beskæftigelsesindsatsen. Psykoterapi: Individuel behandling af mennesker med depression og livskriser, alle angstformer, stress samt lavt selvværd. Visitationssamtaler, udredning og intervention. Gruppeforløb for klienter med angst-, stress- og depressionsproblematikker, samt mindfulness meditation og assertionstræning. Sorg- og traumerelaterede problemstillinger. Kan tilbyde psykoterapi på engelsk.

Finn Bo Rüscher Aut. Psykolog Profil

Uddannelse

Autoriseret ved Psykolognævnet (2018).
2-årig specialistuddannelse i kognitiv psykoterapi (2016-2018).
Cand.psych. ved Københavns Universitet (2014).
Udlandsstudier på York University, Toronto (2008) og Freie Universität, Berlin (2012).

Erhvervserfaring

Ansat som psykolog hos Wattar Gruppen siden januar 2015. Arbejdet som psykolog og praksiskandidat (samtaleterapi med klienter med lægehenvisning (2015-2016)).
Psykolog på privat psykiatrisk klinik samt kursuscenter (2014).
Studentermedhjælper hos Wattar Gruppen (2012-2014).

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: Både individuelle forløb, par- og gruppeforløb. Visitationssamtaler og samtaleterapi. Udredning, afklaring og vurderinger.
Samtaleforløb med fokus på depression og livskriser. Alle angstformer, inkl. specifikke fobier. Stress. Selvværdsproblematikker. Selvudvikling. Sorg- og traumerelaterede problemstillinger. Personlighedsforstyrrelser.
Kan også tilbyde psykoterapi på tysk (Psychotherapie auch auf Deutsch möglich wenn erwünscht).

Undervisning: Undervisning af sundhedsfagligt personale, undervisning og supervision på Wattar Gruppens psykoterapeutuddannelse, samt mestringskurser for borgere henvist af samarbejdende kommuner.
Emner: Kognitiv teori og metode, medfølelsesbaseret terapi (CFT), positiv psykologi og assertiv kommunikation.

Mentorstøtte: Specialiserede mentorforløb for borgere via beskæftigelsesindsatsen.

Mette Albertsen Mette Albertsen Aut. psykolog Specialist og supervisor i psykoterapi Profil

Uddannelse

Cand. Psych. (1989). Autoriseret. Voksenunderviseruddannelsen modul 1, Roskilde Universitet (1993). Specialist i psykoterapi (2003). Supervisor i psykoterapi (2007). Løbende vedligeholdelse af efteruddannelse med kurser, deltagelse i konferencer m.m.

Erhvervserfaring

Psykolog for Erhvervscenter Espelunden samt Center for forebyggelse af selvmord, Bispebjerg Hospital.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: individuel behandling af mennesker med angstlidelser, depression og selvværdsproblematikker. Fokus på arbejdsevneafklaring, sundhedspsykologiske problemstillinger, medfølelsesfokuseret terapi, eksistentielle problemstillinger og trichotillomani. Coaching: livscoaching og coaching af mentorer. Undervisning: underviser på Wattar Gruppens 1-årige grunduddannelse i kognitiv terapi, den 3-årige overbygningsuddannelse til kognitiv psykoterapeut samt den kognitive coachinguddannelse. Supervision og egenterapi af psykologer og andre faggrupper.

Kai Evan Petersen Kai Evan Pedersen Seniorkonsulent. Aut. psykolog, klinisk psykolog. Specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi med supervisorkompetence i begge specialer. Profil

Uddannelse

Cand. Psych. Klinisk psykolog. Aut. specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi med supervisorkompetence i begge specialer. Toårig lederuddannelse i organisations- og personaleledelse.

Erhvervserfaring

Individuelle-, par-, og familiesamtaler. Eksistentielle kriser, livskriser. Samarbejdsproblemer på arbejdspladsen. Problemafklarende samtaler. Aggressionsforvaltning. Ledelsesproblematikker. Supervision af psykologer i videreuddannelse til  autorisation samt specialister inden for psykoterapi og sundhedspsykologi.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: individuel behandling af stress, angst, depression, manglende selvværd. Alvorlig sygdom, dødsfald, sorg og krisebehandling. Specialviden inden for psykosocial kræftbehandling.

 Meri Jensen Cand.psych. Profil

Uddannelse

Erhvervserfaring

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Antonia Sumbundu Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi Profil

Uddannelse

Erhvervserfaring

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Marcus Andersen - Psykolog Marcus Andersen, Cand. psych., eMBA, Ingeniør Profil

Uddannelse

Cand. psych. (2017), eMBA i forretningsudvikling, innovation og lederskab (2009), ingeniør (1994).

Erhvervserfaring

Gennem de seneste 3 år har Marcus været tilknyttet som mentor hos Wattar Gruppen. Marcus har over 20 års bred erhvervserfaring indenfor ledelse, projektleder i det private erhvervsliv samt som selvstændig konsulent.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Yder mentorstøtte til borgere herunder social- og specialiseret mentorforløb. Beskæftigelsesrettet indsats for borgere med behov for støtte til at komme tættere på arbejde eller uddannelse samt at få en mere velfungerende hverdag. Der arbejdes især med temaer fra hverdagen, selvværdsproblematikker, angst og depression. Desuden arbejder Marcus med virksomhedskonsulentforløb med fokus på at skaffe borger praktikplads samt at sikre, at praktikken forløber optimalt.

Mariann Lagesen PettersenMariann Lagesen Pettersen Cand.psych.Aut. Profil

Uddannelse

Bachelor i Psykologi fra Universitetet i Tromsø (2009).
Cand.Psych, Københavns Universitet (2013).

Autoriseret ved Psykolognævnet (2018).

Erhvervserfaring

Misbrugsbehandling i Norge hos Sigma Nord. Ydermere Psykolog i beskæftigelsesindsatsen med ansvar for psykologfaglige interventioner og udredning i både gruppesammenhæng og individuelle forløb. Herunder mistrivsel, psykiatrisk diagnoser og psyko-sociale, komplekse udfordringer.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: Individuelle samtaleforløb med personer hovedsageligt med depression og livskriser, alle angstformer, stress, samt lavt selvværd. Undervisning af borger og kursister med stress- og sygdomshåndtering. Mentorforløb for borgere via beskæftigelsesindsatsen. Desuden virksomhedskonsulentforløb med fokus på at skaffe borger praktikplads samt at sikre, at praktikken forløber optimalt.

Nicoline Balslev BechmannNicoline Balslev Bechmann Cand.psych. Profil

Uddannelse

Erhvervserfaring

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Emma Hedegaard - Mentor  Cecilie Hedegaard, Cand.psych. Profil

Uddannelse

Cand.Psych, Københavns Universitet (2016).

Erhvervserfaring

Videnskabelig medarbejder hos Rigshospitalets neurobiologiske forskningsenhed på forskningsprojektet ”Kursus i personlig sundhed” (KPS-projektet 2013), et kursus baseret på meditation, kognitiv psykologi samt viden om kost, motion og søvn, nu kaldet ”Åben og Rolig”. Frivillig hos Ungdommens Røde Kors på projekt ”Ung På Linie/Ung Online” –et samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om deres problemer og oplevelser. Psykologpraktikant hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Mentorforløb: Herunder social-, specialiseret- samt udskrivningsmentorforløb. Beskæftigelsesrettet indsats for borgere med behov for støtte til at komme tættere på arbejde eller uddannelse samt at få en mere velfungerende hverdag. Der arbejdes især med temaer fra hverdagen, selvværdsproblematikker, angst og depression. Desuden virksomhedskonsulentforløb med fokus på at skaffe borger praktikplads samt at sikre, at praktikken forløber optimalt.