6 ugers uddannelse for ledige – er du berettiget?

6 ugers kursus for ledige eller 6 ugers jobrettet uddannelse, hvor skal jeg søge hos Jobcenter eller a-kasse

Der er mange regler for om man som ledig er berettiget til at tage en uddannelse under sin ledighedsperiode.

Vi har kurser der er godkendt på både de regionale positivlister i Region Hovedstaden og i Region Sjælland, samt den nationale positivliste.

Det kan være svært at finde rundt i, hvad man som ledig er berettiget til, derfor vil vi gerne hjælpe dig lidt videre.

Hvilken uddannelse er jeg berettiget til?

Der findes forskellige regler for forskellige grupper af ledige. Det kan handle om din alder, dit uddannelsesniveau, hvor længe du har været ledig, og om du modtager andre ydelser end dagpenge.

Reglerne ændre sig løbende, og vi vil derfor ikke lave en liste her. Wattar Gruppens kursusadministration kan guide dig til en hvis grænse, og vi råder dig derfor til at spørge dit jobcenter, hvilken type uddannelse du er berettiget til.

Det er A-kassen, der bevilliger kurser der kaldes 6 ugers jobrettet uddannelse, mens Jobcenteret kan godkende 6 ugers kurser for ledige.

Alt efter hvor du skal søge om godkendelse af kursus, er der forskellige fremgangsmåder.

6 ugers jobrettet uddannelse for ledige:

Er du berettiget til en 6 ugers jobrettet uddannelse gennem din A-kasse skal du udfylde en blanket der kaldes AR237.

Den får du fra os ved at kontakte vores kursusadministration. Når vi og du har udfyldt de nødvendige informationer på AR237, skal du indsende den til din A-kasse, som så vil afgøre om du har ret til den jobrettede uddannelse.

De uddannelser, der kan godkendes af din a-kasse vil stå på den nationale positivliste.

Det er altid en god ide lige at tale med din kontaktperson i a-kassen, inden du kontakter os. På den måde sikre vi, at du ved, at du er berettiget til denne type uddannelse gennem A-kassen inden du søger, og du sparer dermed en del behandlingstid.

6 ugers kursus for ledige:

Et 6 ugers kursus for ledige skal søges igennem dit jobcenter. Hvis du ikke har mulighed for en jobrettet uddannelse gennem din A-kasse, er det som regel muligt at søge om et kursus gennem jobcenteret.

Disse kurser skal figurere på den regionale positivliste i den region du bor i. Vores kurser er på de regionale lister i Region Hovedstaden og Sjælland.

Et 6 ugers kursus for ledige skal ansøges hos jobcenteret som en del af din jobplan. Nogle gange ønsker kommunen, at du skriver en motiveret ansøgning for at få kurset bevilliget. Dit jobcenter vil vurdere om det 6 ugers kursus vil gøre dine jobmuligheder bedre, og om det vil hjælpe dig nærmere arbejdsmarkedet.

Hvad er positivlister?

Vores kurser står som sagt både på den nationale og de regionale positivlister. Der er derfor stor chance for, at du kan få lov at tage vores kurser som en del af din ledighedsperiode og komme nærmere arbejdsmarkedet.

Du er velkommen til at kontakte os for mere information om, hvilke numre de forskellige kurser har på de forskellige lister. Samtidig vil vi guide dig i retning af enten din A-kasse eller Jobcenter i forhold til at få godkendt din uddannelse.


Kontakt Wattar Gruppens kursusadministration på:

info@wattar-gruppen.dk
33 11 22 84