Informationsmøde hos Wattar Gruppen

2-dages kursus i Compassion-Focused Therapy

Kursusstart

TBA

Med Wattar Gruppens 2-dages kursus i Compassion-Focused Therapy bliver du introduceret til en ny retning inden for den kognitive adfærdsterapi, som lægger særligt vægt på at fremme menneskers selvmedfølelse og egenomsorg. Compassion Focused-Therapy (CFT) er sat på landkortet af den engelske psykolog Paul Gilbert og kombinerer den kognitive adfærdsterapi med blandt andet mindfulness-meditation og moderne neuropsykologi.

Kursets formål

Med kurset er målet, at du får forståelse for og viden om essensen i Compassion-Focused Therapy, som bygger på medfølelse og en kærlig grundholdning til sig selv og andre. Medfølelse handler om at kunne være i ro og være nærværende, at være i kontakt med sine sanser og følelser, at være empatisk og om at kunne bruge sin fornuft til at reflektere over det, man oplever i nuet. På kurset får du viden om, hvordan du som terapeut kan være med til at udvikle selvmedfølelse og egenomsorg hos klienter, som har tendens til at opleve skam og selvkritik.

 

Skam og selvkritik spiller en central rolle ift. udvikling og vedligeholdelse af bl.a. angst, depression, personlighedsforstyrrelse og spiseforstyrrelser. Du lærer, hvordan du kan støtte dine klienter i at øge deres nærvær, fokus, fordybelse og ro og håndtere selvkritik, så den bliver konstruktiv og ikke selvnedgørende. Derved øges deres livsglæde og livsduelighed. Når de er i denne ro, kan de tænke klarere og i overensstemmelse med deres værdier og det vil igen gøre dette lettere for dem at handle på måder, som er gode for dem selv og for de personer, de er sammen med. De samme redskaber kan støtte dit faglige og personlige overskud som terapeut i samtaler med klienter og borgere, som har psykiske vanskeligheder.

Kursets indhold og tilrettelæggelse

Undervisningen forløber over to dage og afholdes med teorigennemgang vekslende med praktiske øvelser og træning.


Kurset gennemgår følgende temaer:

  • Introduktion til Compassion-Focused Therapy
  • Kognitive elementer i medfølelsesfokuseret terapi
  • De tre følelsessystemer
  • Medfølelse for sig selv og andre  – forståelse, træning og erfaring
  • At give sig selv medfølelse – at blive mødt med medfølelse/spejling
  • At give sig selv medfølelse – kognitive veje

Målgruppe

Kurset henvender sig til læger, psykologer, psykoterapeuter og tværfagligt personale indenfor social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, som ønsker at inddrage den medfølelsesfokuserede tilgang i deres daglige (kognitive) arbejde med klienter.

Undervisere

Underviser på kurset er Mette Albertsen, som er aut. Psykolog, specialist i psykoterapi og supervision.

Praktiske oplysninger

Dato for næste kursus
TBA

 

Antal mødegange

2

 

Varighed

2 dage kl. 9-16

 

Antal deltagere

8-16

 

Pris
3.200 kr.

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609